LOPTE

LOPTE

Patentirani, požarni aparat za gašenje požara Fire X, Rect i Mini, su revolucionarni aparati za gašenje požara. Kada ih dodirne goli plamen, oni će se samoaktivirati i efikasno raspršiti hemikalije za gašenje.

Ovi uređaji su brz i efikasan način gašenja požara.Sigurni su i jedinstveni za upotrebu – čak i starije osobe i deca mogu koristiti Loptu za gašenje požara Fire X!

Lopta za gašenje požara Fire X, Fire X Rect i Fire X Mini potpuno su besplatni za održavanje .Životni vek proizvoda je 5 godina, a a mogu se montirati u visoko rizičnim oblastima podložnim vatri.Kada se dogodi požar i niko ne bude prisurtan, aparat za gašenje požara će se samoaktivirati kada dođe u kontakt sa vatrom.Zahvaljujući ovoj funkciji, može se postaviti u blizini mnogih područija otpornih na požar,kao sto su električni osigurači, kuhinje, automobili,camci,hoteli i josš mnogo toga.

Za rukovanje loptom za gašenje požara nije potrebna posebna obuka ili veština i nema potrebe da se suočavate sa opasnošću. Fire X je prva linija odbrane od požara pre nogo sto postanu destruktivne.

AERO X

STICKER X

FIRE X

FIRE X MINI

FIRE X REACT